Blockchaini pädevuste juhend


Meie plokiahela pädevuste juhend töötati välja Erasmus+ projekti BEGIN põhiosana. Selles kirjeldame pädevusi ja oskusi, mida VKEde omanikud, juhid ja haridustöötajad vajavad vastavalt plokiahela tehnoloogia integreerimiseks või koolitamiseks. Juhend on jagatud kolmeks põhiosaks:

Põhjalik kirjanduse ülevaade milles keskendutakse plokiahela rollile idufirmade ja kõrghariduse jaoks, plokiahela integreerimiseks vajalikele oskustele ja pädevustele ning andragoogika olemasolule selliste oskuste/pädevuste õpetamiseks.

Ülevaade plokiahela poliitika kontekstist  Euroopa Liidus, keskendudes riigiülesele poliitikale, partnerriikide kontekstile ning VKEdele ja kiiresti kasvavatele ettevõtetele kogu kontinendil kättesaadavatele üldistele toetus- ja pädevusmehhanismidele.

Kvalitatiivne uuringuraport milles kirjeldatakse tehnoloogia rakendamise ajendeid, probleeme ja peamisi edutegureid, samuti ettevõtjatele, VKEde juhtidele ja haridustöötajatele vajalikke pädevusi ning soovitatud androloogiat ja õpikeskkondi.

Edulugude kogumik


BEGINi edulugude kogumik koondab 12 heade tavade juhtumiuuringut ja plokiahela ettevõtjate edulugu kogu Euroopa Liidus ja kogu maailmas. BEGINi konsortsium on 2021. aasta esimesel poolaastal intervjueerinud erinevates sektorites tegutsevate digitaalsete ja internetipõhiste VKEde ettevõtjaid.

Eesmärgiks oli mõista paremini nende plokiahela ettevõtluse teekonda ja inspireerida teisi ettevõtjaid selle tehnoloogia kohta rohkem teada saama ja seda oma igapäevasesse äritegevusse integreerima.

Lisaks tutvustab kogumik, kuidas see on parandanud tootlikkust, konkurentsivõimet ja kasvu. Intervjuudes tuuakse esile ka tehnilised ja pehmed pädevused, mis on ettevõtjate sõnul vajalikud Blockchaini edukaks integreerimiseks ettevõttesse.