Meie probleemipõhised õppevahendid (PBL Resources) on mõeldud selleks, et pakkuda ettevõtlusõpetajatele koolitusmudelit, mis aitab neil tutvustada tõhusat plokiahela haridust.

Meie materjalid on mõeldud ettevõtlusõpetajatele ja ettevõtlusnõustajatele, mis on suur ja mitmekesine rühm, mis tegutseb ettevõtluskeskustes, inkubaatorites, kaubanduskodades, piirkondlikes kolledžites ja muudes asutustes. Kaudne sihtrühm on juhid, kes juhivad väikese ja keskmise suurusega, suure kasvupotentsiaaliga ettevõtteid. Oleme varasematest kogemustest õppinud, et kõikidel ettevõtetel ei ole plokiahela integreerimiseks digitaalmajandusse vajalikke omadusi, seega sisaldab koolitusjuhend juhiseid selle kohta, kuidas “suure kasvupotentsiaaliga” VKEsid ära tunda.

Vahendid on suunatud järgmistele vajadustele, mis on kindlaks tehtud meie enda vajaduste analüüsis. Meie PBL-ressursid on mõeldud abiks ettevõtlusõpetajatele, kes soovivad koolitust sisse viia, kuid keda takistab nende kogemuste puudumine, samuti neile, kes tuginevad traditsioonilisele “loengulisele” lähenemisviisile ja kellel puuduvad pedagoogilised strateegiad, mis võimaldaksid tõhusat 21. sajandi oskuste arendamist. Täiskasvanud õppijatena vajavad VKEde juhid ja ettevõtjad dünaamilisi õpetamisviise, mis väärtustavad nende varasemat kogemust ja näitavad selget seost nende igapäevatööga. Nad vajavad digitaalseid oskusi, et mõista plokiahela potentsiaali, ning ettevõtlusoskusi, et tuvastada, hinnata ja rakendada võimalusi.

PBL-ressursid aitavad kaasa nii õppeainele kui ka ettevõtlusalases kutsehariduses ja -koolituses kasutatavatele pedagoogilistele lähenemisviisidele. PBLi ei kasutata kutsehariduses ja -koolituses laialdaselt, mistõttu paljud haridustöötajad ei ole sellega tuttavad. See on väga vajalik uuendus: selle tulemusel saavad õppijad palju enamat kui teoreetilised baasteadmised plokiahela kohta; nad sukelduvad digitaalmajanduse maailma ning arendavad uusi teadmisi ja oskusi väga praktilisel viisil, stsenaariumipõhise õppimise ja loomingulise probleemilahenduse kaudu.

Allalaadimine

KOOLITAJA JUHEND