Module5 Quiz EE

1. Mida tähendab NFT?
2. "............ on tehnoloogiapõhise muutuse tulemus, millel on üldine mõju püsivate ja kohandatavate digitaalsete kogemuste kaudu." Täitke tühik:
3. Blockchaini lühiajaline väärtus seisneb peamiselt kulude vähendamises enne transformatiivsete ärimudelite loomist.
4. Euroopa Komisjoni strateegia on toetada musta kase tehnoloogia "kuldstandardit" Euroopas. Keskkonnasäästlikkuse, andmekaitse, digitaalse identiteedi, koostalitlusvõime ja millegi muu valdkonnas?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.